Mens sana in corpore sano


GDPR

Podľa direktívy EU "General data protection regulation (GDPR)" informujeme objednávateľov, že ich osobné údaje poskytnuté iba v rozsahu nevyhnutne potrebnom k potvrdeniu objednávky a k doručeniu zásielky v žiadnom prípade a v žiadnom rozsahu neposkytujeme tretím osobám a ihneď po vybavení objednávky budú natrvalo odstránené.

Taktiež informujeme, že nikomu a v žiadnom rozsahu nezasielame ani inak nepodávame reklamu či iný informačný či propagačný materiál.

Pri akomkoľvek podozrení z možnosti zneužitia vašich poskytovaných údajov nepokračujte cez formulár e-shopu ale informujte o danej skutočnosti na kontaktnom e-maily.

Rovnako tak môžete využiť kontaktný e-mail na zaslanie vašej objednávky. (Doporučený postup pre členov Klubu života)